Pro firmy

„Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to udělat, a já pochopím.“ (čínské přísloví)

Takový je můj přístup ke spolupráci s firmami. Každý kurz je originál. Neobcházím firmy s katalogy plnými předem připravených kurzů. Naše spolupráce je postavená na osobním jednání. Zjistíte-li, že na něčem potřebujete pracovat, sejdeme se, popovídáme si, já vám nabídnu možná řešení. Většinou jde o kombinaci tréninku a koučování. Možnosti budeme ladit, dokud si vy sami neřeknete, že to je přesně to, co potřebujete. Pak teprve má spolupráce smysl.

Chcete příklad?

Sešel jsem se s HR manažerkou jedné středně velké firmy. Její lidé potřebovali zlepšit prezentační dovednosti.

Každý z nich na tom byl jinak. Hodinu jsem manažerce naslouchal. Nabídl jsem jí několik variant tréninku tak, aby odpovídaly jednotlivým skupinám lidí podle pozice ve firmě i jejich zkušeností a potřeb.

Návrhy jsem sepsal, aby se k nim mohli vyjádřit budoucí účastníci tréninků. Na základě jejich připomínek jsme průběh doladili a teprve pak jsme se dohodli na spolupráci.

Ta díky tomu proběhla bez problémů a účastníci dostali to, co skutečně potřebují. S HR manažerkou jsme se sešli znovu a na základě zpětné vazby od účastníků i poznatků z tréninků jsme začali řešit další návaznou spolupráci.

Napište mi

a dohodneme si první setkání zdarma

 
Témata, se kterými se na mě firmy obracejí
 • Vystupování před lidmi
 • Komunikace s veřejností prostřednictvím médií
 • Suverénní vystupování před kritickým publikem
 • Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu
 • Hodnocení a motivace zaměstnanců
 • Techniky leadershipu – vedení lidí
 • Kreativita a inovace ve firmě
 • Týmová spolupráce (týmové koučování, firemní konstelace)
 • Work Life Balance (jak dosáhnout životní harmonie)
 • Time Management, Stress Management
 • Typologie lidí pro úspěšnější obchodování
 • Typologie lidí pro úspěšnější vedení týmů
 • Efektivnější využití potenciálu zaměstnanců
 • Zlepšování prodejních dovedností díky lepšímu pochopení lidí