Vytvářejme našim dětem lepší svět.

Svět, ve kterém půjdeme cestou 

trvale udržitelného rozvoje.

Technologie i krize naše životy mění a budou měnit. Naučme se je využít dobře. Až se to naučíme, pojďme to učit i naše děti. A učme se i od nich. Jsem kouč, psychoterapeut, poradce, supervizor a neurotrenér. Pomáhám k osobnímu rozvoji a transformaci lidem, týmům, organizacím a firmám. Těm, kdo se chtějí přizpůsobit nárokům současného a hlavně budoucího světa okolo nás. Těm, kdo na něj nechtějí jen reagovat, ale chtějí ho tvořit.

Má vize:

Krok 1

Zdravá společnost

Ve své praxi jsem zažil tisíce klientů. Nejprve s jejich maskami lidí, kteří všechno zvládnou. Pak, když je začali odhazovat, jsem viděl, jak jsou zranění, kolik toho zažili. Ale i tu jejich sílu. Stejně našli způsob, jak být silní. Pojďme z toho vytěžit. Uzdravit se z toho, co jsme zažili špatně. Pojďme to budovat líp.

Krok 2

Transformace

Když budujeme sebe, zjišťujeme, kolik toho dokážeme vybudovat nového. Nechceme, aby svět ovládal nás. Nechceme být jeho obětí. Nacházíme sílu budovat ho, přizpůsobovat si ho tak, jak bychom chtěli, aby vypadal. Budujeme ideálnější svět pro sebe i pro naše děti, který jim chceme předat. Věřím, že dobrou spoluprací zmůžeme víc, než spoléháním jen na sebe a vzájemným soupeřením.

Krok 3

Trvale udržitelný rozvoj

Vy jste profíci. Máte své vize osobní, organizační i firemní. Já vás umím podpořit dovednostmi, ve kterých se rozvíjím. Tedy pracovat s vámi, vašimi lidmi i týmy, aby změnili myšlení, získali nové dovednosti. Aby vaše společné vize nejen uskutečnili, ale zajistili jim trvalou udržitelnost a rozvíjeli je.