Pro pomáhající hrdiny

Pomáhání je náročná profese. Ať už pracujete v sociálních službách, zdravotnictví, jste hasiči, záchranáři nebo pomáháte dětem s rozvojem jako učitelé. Může vás to naplňovat, rozvíjet, ale i semlít. Krize, nové technologie, změny ve financování, vývoj populace, změny potřeb klientů, to vše klade čím dál vyšší nároky nejen na sebepéči, ale i další rozvoj. Nejen lidí, ale i celých organizací. Rád vám v tom budu oporou i průvodcem. Věřím, že v zážitkových a sebezkušenostních supervizích získáte podporu, péči, ale i nové nápady a energii pro další práci s klienty.

Služby

 • Terapeutická podpora
 • Supervize pracovníků a týmů v sociálních službách
 • Supervize pracovníků ve zdravotnictví
 • Supervize pracovníků ve školství
 • Supervize koučů, terapeutů a supervizorů
 • Případové supervize
 • Týmové supervize
 • Manažerské supervize
 • Projekty zaměřené na prevenci syndromu vyhoření
 • Facilitace setkání zaměřených na rozvoj organizace a služeb
 • Týmové konstelace k lepšímu pochopení týmů i potřeb klientů
 • Teambuildingy zaměřené na prohloubení spolupráce a rozvoj